Uygulamalar

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

Yaşam Pencerem

Öğrencileri daha iyi tanımak, anlamak ve desteğe ihtiyaç duyduğu konuların belirlenmesini sağlar.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Bana Kendini Anlat (Otobiyografi)

Bireylerin kendileri ve yaşamları hakkındaki yorum ve değerlendirmelerinin yazılı olarak istendiği durumlarda kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Kime Göre Ben Neyim ?

Öğrencinin kendisini nasıl algıladığı ve başkalarının gözünde nasıl algılandığını ortaya çıkarmak amacıyla uygulanır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Kendimi Tanıyorum

Ailelerin çocuklarının ilgi ve yeteneklerinin farkına varması, farklı bireyler olduklarını kabul etmesi, daha sonraki dönemlerde onları doğru yönlendirebilmesi için önemlidir. ‘Çocuğumu Tanıyorum’ formu veliye çocuğun ilgi ve yetenekleri, ‘Kendimi Tanıyorum’ formu ise çocuğun kendi ilgi ve yetenekleri hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Sosyometri

Bir sınıfın veya belli bir grubun sosyal yapısını ve uyumunu, bireylerin sosyal gelişimini, grup üyelerinin grup içindeki yerini belirlemek amacıyla kullanılır. Grupta öğrencilerin birbirlerine olan sosyal mesafelerini, arkadaşları arasındaki yerlerini, içe-dışa dönük, yalnız kalan ve lider olan öğrencileri, sınıf içindeki gruplaşmaları öğrenmek amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Çocuğumu Tanıyorum

Ailelerin çocuklarının ilgi ve yeteneklerinin farkına varması, farklı bireyler olduklarını kabul etmesi, daha sonraki dönemlerde onları doğru yönlendirebilmesi için önemlidir. ‘Çocuğumu Tanıyorum’ formu veliye çocuğun ilgi ve yetenekleri, ‘Kendimi Tanıyorum’ formu ise çocuğun kendi ilgi ve yetenekleri hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.​

*Üye olmanız gerekmektedir.