Test Yanıltma Skoru

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

Yanıltma skoru, bir danışan bir ölçek içerisinde verdiği cevaplarda  davranış yapay zeka algoritmaları tarafından sınıflandırılması ve merkezden uzaklık bakımından skorlanmasıdır.

Teste verilen her cevap küme içerisindeki diğer verilen cevaplarla kıyaslanır ve analiz edilip bireysel skorlarınızı ortaya çıkarır.

Testi bitirdikten sonra, kişinin testte cevapladığı sorular skorlanır ve cevaplarınızla birlikte bir çok farklı  algoritma kullanılarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda eğer cevaplar patern dışında kalıyorsa küme dışında kalırsınız.