RİBA

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi(Öğrenci)

İlkokul

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Ortaokul

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Lise

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (Veli)

İlkokul

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Ortaokul

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Lise

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi (Öğretmen)

İlkokul

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Ortaokul

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Lise

Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.