Multi Faktör Trend Analizi

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

Psikometrik bir ölçekte, ilgili tanılara doğrudan puan veren soruların dışında, makina öğrenmesi ve komplex sistem teknolojileri kullanılarak, test topolojisi üzerinden soruların benzerlikleri çıkartılır. Bu benzerlik ilgili testin ilgi tanısında sabit alınan skorun, danışan için (+) pozitif veya (-) negatif yönelimini yani trendini verir.

Depresyon tanısına 45 puan veren bir testte, 15 puan alan bir danışan klasik ölçeklerde depresyon riski içermediği düşünülürken, multi faktör analizinde bu danışanın trendi de tespit edilir.

Multi Faktör Analiz kullanılarak, kişinin yakın gelecekte yaşayacağı Mental Sorunlar Kolaylıklar tespit edilir.

Trendler Nasıl Belirlenir

Klasik bir psikometrik likert ölçekte, hangi sorularda hangi cevaplar, hangi tanıya kaç puan vereceği tekli faktör analizleri ile küçük kontrol ve deney gruplarında yapılan çalışmalar ile statik olarak belirlenmiştir. Klasik testler danışanın cevabına göre  belirli bir tanıya puan atar.  Ancak bu puanlar danışan hakkında anlık durumu bilgisini verir. Son yıllarda Yapay Zeka çalışmalarındaki ilerlemeler, psikometrik ölçeklerin soruları arasında danışanın seçme davranışı ve ait olduğu tanı grupları odaklı bir benzeşmeyi tespit eder. Bu benzeşme, ilgili danışan da her bir tanı için popülerleşme eğilimini yani Tanıda yükselme veya düşme Trendini skorlamamızı sağlar.  Trendleri Belirlemek, Psikometrik bir erken uyarı sistemidir. Multi Faktör Analiz Sayesinde, danışanın gelecek riskleri DSM-V normlarına göre kestirilip erken önlemler alınır.

Sorular Arasındaki İlişki Nasıl Belirlenir

Sorular arasındaki ilişki, her bir test için farklı kültürlerde 100 binler'i bulan yasal onamlı DNB analytics test skorları havuzunda, herhangi kişisel bir veriye ihtiyaç duymadan, yüzlerce farklı tıbbi öykü verisininde dahil edildiği, matrislerde, DNB Analytics firmasının patentli algoritmaları ile Kompleks Sistemler ve Topoloji Bilimi Kullanılarak Bulunur.  Her Soru, Multi Faktörler Bakımından Sınıflandırılmış Danışanlar tarafından cevaplanma benzerliği bakımından birbirleri ile benzeşir ve bir topolojide konumlanır. 

Algoritmalar Nasıl Çalışır

Rehberlik.online platformu kurucusu DNB analytics limited şirketinin patentli algoritması olan NEPAR (Network Patern Recognation) algoritması, bir kompleks sistem topoloji algoritmasıdır ve her kapalı sistemi kendi ilişkilendirerek o sisteme özgü bir fizik tanımlar. Bu fizik içerisindeki her unsur (Psikometri için; sorular, cevaplar, ve tanılar) bir birlerin ile benzerlik ve uzaklık açısından bir popülerleşme eğilimine girer. Bu eğilim bize fiziğin vektörünü verir.

Konu Hakkındaki Bilimsel Yayınlar

İlgili bilimsel makaleleler.