Grup ve Birey Skorlaması

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

Psikometrik bir ölçekte, skorlama danışan içinde bulunduğu sosyal çevre ile ilişkili olarak düşünülmelidir. Sosyal networkler bizlere insanların birbirleri ile nasıl etkileştiğini göstermiştir. Bu etkileşim, danışanın grup içerisindeki farkı üzerinden danışanın işlevselliğini etkiler. İşlevselliği etkilenen danışan ilgili normda mental anlamda bozukluk yaşar.

Aşşağıdaki grafikte  bireyin ilgili grup veya gruplar (Sınıf, Yaş Grubu, Okul vb.) kapsamında psikolojik semptomlar bakımından nasıl konumlandığı gösterilmektedir.

Grup normları, grup ortalamsı ile karıştırılmamalıdır. Grup normları, o grubun içerisindeki danışanların sahip oldukları değerlerin dağılımını gösterir.

Bir Danışanı Grup Normlarına Göre Nasıl Değerlendirilir

Bir danışanı bir grup içerisinde değerlendirmek için, rehberlik.online paneli üzerinden o kişiyi ilgili gruba eklemek yeterlidir. Bu şekilde danışanın ilgili test raporunda yada grup ve danışan göstergelerinde grup karşılaştırmaları incelenebilir.