BİREYİ TANIMA FORMLARI

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

Özel Öğrenme Güçlüğü Gözlem Formu

Bu gözlem formu yaşıtlarına göre belirgin düzeyde akademik başarısızlık gösteren öğrencilerin Özel Öğrenme Güçlüğü şüphesiyle sağlık kuruluşuna yönlendirildikleri durumlarda, sağlık uzmanına fikir vermesi için hazırlanmıştır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Aile Bilgi Formu

Öğrenci ve aileyle yapılacak çalışmaları şekillendirmek için öğrenci velisiyle yapılacak ilk görüşmeden Aile Bilgi Formu kullanılır. Her kademedeki öğrencinin velisiyle yapılan görüşmelerde kullanılabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Disiplin Kurulu İçin Öğrenci Görüşme Formu

Orta öğretim kurumlarında yaşanan disiplin konusu olay veya davranışın gerçekleşmesi sırasında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin yapılan görüşme ve gözlem sonuçlarının okul müdürlüğüne sunulmasında kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

DEHB ve Dürtüsellik Gözlem Formu​

Bu form sağlık uzmanına öğrencinin okul ve evdeki durumu hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrencinin ailesi ve kendisi hakkındaki temel bilgileri almak ve varsa hangi risk grubunda olduğunu belirlemek amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Öğrenci Grup Çalışması Formu

Sınıf uygulanan grup rehberliği çalışmalarını, kişiler arası ilişkileri güçlendirmek amacıyla oluşturulan psikolojik danışma gruplarını ve belirli bir amaca yönelik oluşturulan psikoeğitsel grup çalışmalarını yapılandırmak ve kayıt altına almak amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Öğrenci Ön Görüşme Formu

Okul ve kurumlarda (rehberlik araştırma Öğrenciyle yapılacak ilk görüşmede öğrenci hakkında genel bilgi edinmek amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Öğrenci Görüşme Formu

Okul ve kurumlarda çalışan rehberlik öğretmenlerinin öğrenciler ile yaptığı kaydettiği formdur. Her kademede yer alan öğrenci ile yapılan görüşmelerde kullanılabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Öğretmen İle Görüşme Formu

Okul ve kurumlarda (rehberlik araştırma merkezleri, halk eğitim merkezleri, bilim sanat merkezleri, özel eğitim uygulama merkezi gibi) çalışan rehberlik öğretmenlerinin öğretmenler ile yaptığı görüşmesi kaydetmesi amacıyla kullanılmaktadır. Her kademede görev alan öğretmenler ile yapılan görüşmelerde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Yol Haritam

Bu form, öğrencilere zaman yönetimini planlamalarında destek sunmak amacıyla kullanılmaktadır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Çocuğumu Tanıyorum

Veliye çocuğun ilgi ve yetenekleri hakkında farkındalık kazandırmak için kullanılmaktadır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Ev Ziyaret Formu

Öğrenciyi daha iyi tanıyabilmek adına ev aile atmosferini gözlemlemek amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Öğrenci Gözlem Kaydı

Öğrencinin özelliklerini daha yakından takip edebilmek ve tanımak amacıyla kullanılır. Sık gözlemlenen özellik ve davranışlar tespit edilerek rehberlik çalışmalarının planlanmasında kullanılabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Aile içi Gözlem Formu

Öğrencinin okul ortamı dışındaki tutum ve davranışları ile ilgili bilgi toplamak amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Veli Görüşme Formu

İlk görüşmeden sonra yapılan veli görüşmeleri için kullanılır. Her kademedeki öğrenci velisiyle yapılan görüşmelerde kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.