Anketler

Yapay Zeka Destekli Akıllı Ölçekler

Şiddet Algısı Öğrenci

Öğrencinin evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalınabilecek davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test son test aracı olarak kullanılabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Algısı Öğretmen

Öğretmenin çocuğun evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalabileceği davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Algısı Veli

Anne babanın çocuğun evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalabileceği davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Meşrutiyeti Öğrenci

Öğrencilerin çeşitli olaylar karşısında gösterilen şiddet davranışlarını haklı bulma durumlarını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Meşrutiyeti Öğretmen

Öğretmenlerin çeşitli olaylar karşısında gösterilen şiddet davranışlarını haklı bulma durumlarını belirlemek ve şiddeti önlemeye yönelik koruyucu önleyici çalışmalar planlamak amacıyla kullanılır. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Meşrutiyeti Veli

Anne babaların çeşitli olaylar karşısında gösterilen şiddet davranışlarını haklı bulma durumlarını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılabilir. 4. sınıf dahil olmak üzere ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrenci velilerine uygulanabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Devamsızlık Nedenleri Anketi

Devamsızlık nedenlerini okul ve yönetimden, öğretmenden, aileden, çevreden, akademik kaygıdan, arkadaşlardan ve kişisel nedenlerden olmak üzere 7 boyutta değerlendirme anketidir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Sıklığı Anketi Öğretmen

Öğrencinin evde okulda okul çevresinde ve internet ortamında maruz kaldığı şiddetin sıklığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Sıklığı Anketi Veli

Öğrencinin evde okulda okul çevresinde ve internet ortamında maruz kaldığı şiddetin sıklığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Verimli Ders Çalışma Kontrol Listesi

Öğrencinin okul başarısında etkili olan verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından kendini değerlendirmesi, rehberlik öğretmeninin verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri açısından grubun eksikliklerini tespit etmesi, bireysel ve grup çalışmalarını planlaması amacıyla kullanılır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Serbest Zaman Değerlendirme Anketi

Öğrencilerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini tespit etmek için kullanılır. Benzer uğraşlara sahip olan öğrencilerin gruplanmasında, sınıf ortamında birlik ve beraberliğin oluşturulmasına olanak sağlayacak grup çalışmalarının planlanmasına yardımcı olur.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Zaman Yönetimi Anketi

Zaman yönetimi becerileri konusunda fikir sahibi olmak ve gerekirse eğitim programını kişiye özel hale getirmek için kullanılmaktadır.

*Üye olmanız gerekmektedir.

Şiddet Sıklığı Anketi Öğrenci

Öğrencinin evde okulda okul çevresinde ve internet ortamında maruz kaldığı şiddetin sıklığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.

*Üye olmanız gerekmektedir.